- מסעדת הגלריה של אלמוג בנווה ימין

 
 
 
הגלריה של אלמוג